DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 89

Tema: Tidlig indsats

Marts 2019

Artikler

08.03.2019 |

Tidlig indsats kan ikke stå alene

Leder fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Af Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet.

08.03.2019 |

Medvind til de mindste

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Jo tidligere indsats, jo større effekt. De helt små børn er et populært investeringsobjekt, men flere forskere efterlyser en mere systematisk og fagligt kvalificeret tilgang til opsporing af udsathed og tidlig indsats.

08.03.2019 |

Fokus på sprog i vuggestuen rykker bunden opad

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. En pædagogisk tilrettelagt indsats med læsning, leg og samtaler i dagligdagens rutine- og omsorgssituationer styrker læringen for børn i vuggestuer og dagplejer.

08.03.2019 |

Omsorg gør forskellen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Forskere har undersøgt, hvad der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet i socialt belastede boligområder med mange børn i udsatte positioner. Svaret er bl.a. et fokus på tryghed og trivsel.

08.03.2019 |

Sundhedsplejersken er nøglen til de udsatte familier

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Støttende indsatser og øget tværfaglighed hjælper udsatte familier bedre fra start – men det er vigtigt, at pædagogerne i vuggestuen tager over, når sundhedsplejen slipper kontakten til udsatte børn og familier.

08.03.2019 |

Et lille barn bliver til

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Hvor begynder historien om Det lille barn? Og hvordan udvikler den sig hen imod vores idé om de første 1.000 dages skæbnesvangre betydning for resten af menneskets liv? To DPU-forskere tegner konturerne af Det lille barns…

08.03.2019 |

Evaluering af læreruddannelsen: De ambitiøse falder fra

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Tag kvalificeret faglighed alvorligt og giv som andre nordiske lande slip på den skrabede fireårige model.

08.03.2019 |

Kommentar: Inklusion af flygtningebørn øger kvaliteten i skolen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Flygtningebørn skal ses som en vigtig mulighed for at forstå, hvordan vores uddannelsessystem kan forbedres med henblik på at sikre alle lige adgang til uddannelse af høj kvalitet, lyder det fra professor Fabio Dovigio i kommentaren.