DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk - Arkiv

Hvad kan jeg bruge arkivet til?

I arkivet finder du samtlige numre af Asterisk, siden det udkom første gang i 2001. Du kan downloade hvert nummer som bladre-PDF eller hente artiklerne enkeltvis. Du kan også få læst nogle af de nyere artikler op.

Arkivet er bygget op kronologisk efter udgivelsesår. Til højre på siden kan du søge efter artikler ud fra emneord eller kilde/forsker.

2020


Asterisk 96

December 2020

Tema: Pædagogik i en coronatid

Læs Asterisk 96 og lyt til artikler


Asterisk 95

September 2020

Tema: Den reflekterende praktiker

Læs Asterisk 95 og lyt til artikler


Asterisk 94

Juni 2020

Tema: Pædagogiske test

Læs Asterisk 94 og lyt til artikler


Asterisk 93

Marts 2020

Tema: Diversitet

Læs Asterisk 93 og lyt til artikler

2019


Asterisk 92

December 2019

Tema: Investering i mennesker

Læs Asterisk 92 og lyt til artikler


Hent Asterisk 91

Asterisk 91

September 2019

Tema: Omsorg

Læs Asterisk 91 og lyt til artikler


Hent Asterisk 90

Asterisk 90

Juni 2019

Tema: Digitale læremidler

Læs Asterisk 90 og lyt til artikler


Hent Asterisk 89

Asterisk 89

Marts 2019

Tema: Tidlig indsats

Læs Asterisk 89 og lyt til artikler

2018


Hent Asterisk 88

Asterisk 88

December 2018

Tema: Tilbage til traditionerne

Læs Asterisk 88 og lyt til artikler


Hent Asterisk 87

Asterisk 87

September 2018

Tema: Reformer, standarder, koncepter

Læs Asterisk 87 og lyt til artikler


Hent Asterisk 86

Asterisk 86

Juni 2018

Tema: Leg

Læs Asterisk 86 og lyt til artikler


Asterisk 85

Hent Asterisk 85

Marts 2018

Tema: Viden på spil

Læs Asterisk 85 og lyt til artikler

2017

Asterisk 84

Asterisk 84

December 2017

Tema: Trivsel

 

Læs Asterisk 84


Asterisk 83

Asterisk 83

September 2017

Tema: Konkurrence


Læs Asterisk 83


Asterisk 82

Asterisk 82

Juni 2017

Tema: Samvær


Læs Asterisk 82


Asterisk 81

Asterisk 81

Marts 2017

Tema: Ny lærerrolle


Læs Asterisk 81

2016

Asterisk 80

Asterisk 80

December 2016

Tema: Radikalisering


Læs Asterisk 80


Asterisk 79

Asterisk 79

September 2016

Tema: Læring 24/7

Fritiden er i forandring. Men er den frie tid under afvikling eller i udvikling? Det spørger vi om i det nye nummer af Asterisk, der handler om læringslivets udvidede åbningstider. Vi ser også nærmere på, hvordan børn kan være kreative med computerkode og taler med forskerne bag en ny undersøgelse, der viser, at klassen har stor betydning for elevers faglige præstationer.  

Læs Asterisk 79


Asterisk 78

Asterisk 78

Juni 2016

Tema: Den pædagogiske værktøjskasse

I den nye udgave af Asterisk er vi gået i den pædagogiske værktøjskasse og ser nærmere på, hvorfor efterspørgslen på redskaber og koncepter er steget støt i de seneste 15 år, ikke bare blandt lærere og pædagoger, mens også blandt ledere og politikere. 

Læs Asterisk 78


Asterisk 77

Asterisk 77

Marts 2016

Tema: Resiliens

Hvordan ruster man bedst børn til at klare de problemer og udfordringer, de møder i livet? Det spørgsmål har international forskning i resiliens gransket i fem årtier. Magasinet Asterisk sætter fokus på både ny og etableret viden om modstandskraft og robusthed.

Fremdriftsreformen skulle få de studerende på landets universiteter til at blive hurtigt færdige med studierne. Men en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at den rammer skævt. De studerende forventer nemlig mindre læring og erfaring og mere stress og frafald.

Læs også om rockeren, der gik fra fængslet til universitetet og om, hvorfor det er vigtigt at læse klassisk litteratur.

Læs Asterisk 77

2015

Asterisk 76

Asterisk 76

December 2015

Tema: Kampen om det høje snit

Det nummer af Asterisk sætter fokus på karakterer, og på hvordan vi bedst evaluerer elever og studerende. Styrker karakterer læring? Eller går vi glip af læring i jagten på 12-tallet?

Læs Asterisk 76


Asterisk 75

Asterisk 75

September 2015

Tema: Omstilling

Asterisk stiller i dette nummer skarpt på fremtidens kompetencer. Netop fordi fremtiden kræver konstant omstilling, bliver læring noget, der foregår hele livet igennem. Uddannelsessystemet bør derfor fokusere på, hvordan vi skaber mennesker, der er i stand til at lære og omstille sig. Spørgsmålet er, om idealet om det aktive og omstillingsparate menneske bremser for læring - og om det får os til at brænde ud?

Læs også om karrierekompetence, kvinders forhold i danske fængsler og om skolereformen set med børneøjne. 

Læs Asterisk 75


Asterisk 74

Asterisk 74

Juni 2015

Tema: Drømmen om lighed

Engang handlede lighed i uddannelse om at løfte arbejderklassen. I dag har vi rettet blikket mod det enkelte individs potentiale, og folkeskolens nye nationale mål understreger, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Magasinet Asterisk sætter i dette nummer fokus på drømmen om lighed gennem uddannelse.

Læs Asterisk 74


Asterisk 73

Asterisk 73

Marts 2015

Tema: Æstetik og læring

Æstetiske fag påvirker børns udvikling og læring, ikke bare i nuet, men også langt ind i fremtiden. Æstetiske læreprocesser er i sig selv berigende og dannende, men de kan også gavne børn og unges læring og udvikling også i andre fag, fordi der kan være en transfer effekt. Magasinet Asterisk retter fokus på de æstetiske læreprocesser. Fag som drama, billedkunst, musik og dans er blevet klemt i en stadig mere snæver læringsdagsorden, men nu er æstetiske læreprocesser i stigende grad på vej ind i varmen. Læs også om hvordan indførelse af ny teknologi i skoler og i sundhedsplejen foregår hen over hovedet på de fagprofessionelle og om nepalesiske studerende i Danmark.

Læs Asterisk 73

2014

Asterisk 72

Asterisk 72

December 2014

Tema: Didaktikkens revival

Didaktikken er det kompas, som praktikere skal navigere efter i en tid, hvor børne- og skolefeltet vader i daglige udfordringer, krav fra skolereform og halvtomme tilbud om nye modeller, værktøjer og metoder. Asterisk sætter fokus på didaktikkens genkomst i skoler, ungdomsuddannelser og dagtilbud, og hvordan den breder sig fra skolen til nye arenaer på forfatterskolen, museer og biblioteker. Læs også om hvordan de digitale unge er knap så indfødte og hvordan folkeskolereformen bør være det endelige farvel til lektierne.

Læs Asterisk 72


Asterisk 71

Asterisk 71

September 2014

Tema: Tid, spildtid og læring

Der er ingen tid at spilde i uddannelsessystemet. Hvert minut tæller. Folkeskoleelever skal have flere timer, lærerne skal være på skolen, når de arbejder, unge skal droppe sabbatåret, og studerende skal hurtigere igennem studierne. Tiden er blevet et fænomen, der skal styres og optimeres. Det nye nummer af Asterisk undersøger, hvordan tiden er i færd med at forandre sig i uddannelsessystemet - og hvilke konsekvenser det har, når vi vil af med spildtiden. Læs desuden om, hvorfor vi bør værne om specialpædagogikken, og om hvordan børn med muslimsk baggrund ikke oplever, at der er plads til religion i skolen.

Læs Asterisk 71


Asterisk 70

Asterisk 70

Juni 2014

Tema: Skole i 200 år

Den danske undervisningspligt fylder 200 år, mens skolen er midt i en brydningstid. Den nye folkeskolereform træder i kraft ved skolestart 2014. Spørgsmålet er, om reformen skaber en helt ny skole? Dette nummer af Asterisk tager fat på skolen – før, nu og i fremtiden. Asterisk zoomer ind på fire aktører, der skaber skolens hverdag og fortæller om nogle af de vigtigste historiske udviklinger. Hvad har forandret sig, hvad er det samme? Læs også fem forskeres vision for fremtidens skole.

Læs Asterisk 70


Asterisk 69

Asterisk 69

Marts 2014

Tema: Evidens

Evidensbaserede metoder indtager med høj hast daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Tromler eller kvalificerer evidens pædagogikken? Bliver manualen vigtigere end pædagogens eller lærerens mavefornemmelse? Asterisk sætter evidensbegrebet under en lup. Asterisk har talt med førende evidensforskere på uddannelsesfeltet og søger svar på, hvordan vi egentlig ved, hvad der virker bedst. Læs også om menneskers interaktion med robotter og om sportstalenter i den danske skole.

Læs Asterisk 69

2013

Asterisk 68

Asterisk 68

December 2013

Tema: Håndværkets comeback

Erhvervsuddannelserne og de praktiske orienterede uddannelser har lidt et voldsomt prestigetab i det kreative vidensamfund, der snarere hylder ånden end hånden. Hvad kan vi gøre ved det? Står vi ved et vendepunkt? Dette nummer af Asterisk udfordrer kløften mellem hånd og ånd og ser nærmere på ”det nye produktionssamfund”. Læs bl.a. interview med sociologiprofessor Richard Sennett. Læs også om ny forskning i søskendeforhold og om skoleparathed.

Læs Asterisk 68


Asterisk 67

Asterisk 67

September 2013

Tema: Tidens dogme – inklusion

Uanset om det handler om børn med diagnoser eller udsatte voksne, er tidens dogme det samme: inklusion! Flere elever skal ind i den almindelige skole, og flere udsatte voksne skal fungere i egen bolig. Men er øget inklusion vejen frem, eller er inklusion en illusion? Dette nummer af Asterisk stiller skarpt på en af pædagogikkens vigtigste udfordringer i dag. Læs også om en ny undersøgelse af dukker i seksualundervisning og om didaktik i dagtilbud.

Læs Asterisk 67


Asterisk 66

Asterisk 66

Juni 2013

Tema: Grænseløs pædagogik

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Who you gonna call? * Har pædagogikken fået storhedsvanvid? * Bandekonflikt? Send pædagogikken ind * Tre bud på pædagogik i et grænseland * Kampen mod den ulige sundhed * Universitetsfrafaldet begynder i grundskolen * Er uddannelse en adgangsbillet til arbejdsmarkedet? * Adoption er en kærlighedsøkonomi 

Læs Asterisk 66


Asterisk 65

Asterisk 65

Marts 2013

Tema: Vendepunktet

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Vi er alle i transition * Når krisen kræver karriereskift * Et nyt bud på forandringslæring * Fra fængsel til fremtid * Højskolen forandrer livet * Kollektiv læring i coaching * I skyggen af store reformer * Efterskole er et springbræt for ordblinde * Hvad optager forskeren? * Mobning kræver mere end fredagskage

Læs Asterisk 65

2012

Asterisk 64

Asterisk 64

December 2012

Tema: Generation touch

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
En pædagogisk helpdesk * Skal vi skærme børnene? * Bliver vi smartere af smart teknologi? * Forældreintra stjæler frirum* Apps gør familien til læse-mester * Vi skal lære af de små eksperter * Medier & madpakker * Et ganske almindeligt ghettoliv * Forskerens kamp for en mere fredelig verden * Hvad er Ny nordisk skole?

Læs Asterisk 64


Asterisk 63

Asterisk 63

September 2012

Tema: Employability

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Uddannelse forstås baglæns * Angsten for arbejdsmarkedet styrer studiet * Vi overuddanner * Vejledning i fællesskab * Nye øjne på frafald * Myten om ubrugelige humanister * Fra fagnørder til time-managere * Pædagogers engagement kan bryde social arv * Alle mennesker vil noget i livet * Opdragelse til menneske eller samfundsborger?

Læs Asterisk 63


Asterisk 62

Asterisk 62

Juni 2012

Tema: Profileringstendenser

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Så forskellige og alligevel ens * Kan 1500 skoler skille sig ud? * Friskoler skruer op for profileringen * Jagten på personlig branding * Et naturligt image * Skolebyggeri som PR * Gymnasier i profileringskamp * Overraskende mange er bange * Tid til at ryste posen * Fup eller fakta om skønhed

Læs Asterisk 62


Asterisk 61

Asterisk 61

Marts 2012

Tema: Hjernens indtog

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Kampen om mennesket * Hvorfor æder Askepot min datter? * Ansvar for egen hjerne * Udsatte børn har mindre hjerner * Tvivlsom hjernetest * Brainfood på menuen * Mennesket slår igen * Brugerne sprænger universitetets mure * Social indignation er min drivkraft * De er ikke tabere ? De er overlevere

Læs Asterisk 61

2011

Asterisk 60

Asterisk 60

December 2011

Tema: Kampen mod træthed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Jagten på skoletrætheden * Kampen om trætheden * Lean dig ikke tilbage * Når 'what works' ikke virker * Farvel og tak til naturfagene * Primadonnapædagoger er værd at satse på * Undervisningsassistenter er vejen frem for folkeskolen

Læs Asterisk 60


Asterisk 59

Asterisk 59

September 2011

Tema: Innovation - Tidens politiske buzz-word

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Farvel til fabriksundervisning. Goddag til fremtidens fleksible læring * Fremtidens uddannelsessystem kalder på 'U-turns' * Innovative kræfter * Innovation lider af teknologi-fetichisme * En nation af kreativitetsslaver * Læren fra Lwak

Læs Asterisk 59


Asterisk 58

Asterisk 58

Juni 2011

Tema: Dumhed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Dumheder er dejlige at dele - men tænk dig om alene * Dumt at tabe de unge * Homo Stupide * Dumhedens kvaliteter * Kan du blot blive buddreng ... * Tidens vigtigste valg * Chaufføren og SOSU-hjælperen kan blive Danmarks afgørende konkurrenceparameter 

Læs Asterisk 58


Asterisk 57

Asterisk 57

Marts 2011

Tema: Følelser i uddannelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Er frygten for Kina vores eneste håb? * Frygt, håb, skam og glæde * En håbløs pædagogik * Er multikulturel uddannelse en styrke eller en trussel? * Hvor langt kan vi nå med det gode? * Hvad optager forskeren lige nu? * Planer & projekter forbudt * Mindfulness får mere indflydelse

Læs Asterisk 57

2010

Asterisk 56

Asterisk 56

December 2010

Tema: Forældreansvar

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Hvem peger flaskehalsen på? * Forældreansvar * Opkomsten af den ansvarstagende familie * Ansvar på arabisk * Der er nye elever i klassen

Læs Asterisk 56


Asterisk 55

Asterisk 55

November 2010

Tema: Opdragelse til demokrati

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Danske elever er verdensmestre i demokrati * Er demokrati en modgift mod ekstremisme? * Konkurrencestatens egoideal træder frem * Lærerautoritet i forandring * Demokrati er for de mådeholdne * Depression er en moderne succeshistorie 

Læs Asterisk 55


Asterisk 54

Asterisk 54

September/oktober 2010

Tema: Danskhed og det fremmede

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Min danske drøm * Hvid er et usynligt ideal * Hvad gemmer der sig bag tørklædet? * Tosprogede har en trumf i ærmet * Diversitet skærper ens selvbillede 

Læs Asterisk 54


Asterisk 53

Asterisk 53

Juni/juli 2010

Tema: Opmåling af uddannelse 

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Drømmen om den perfekte målestok * Det entreprenante barn * Er dansk læreruddannelse under internationalt nivea? * Komparative undersøgelser * Pisa - et farligt succesmål 

Læs Asterisk 53


Asterisk 52

Asterisk 52

April/maj 2010

Tema: Elite

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Hvem bliver morgendagens elite? * Talent er ikke længere tabu * Massens indtog på universitetet * Den uforbederlige dansker * Et fornyet uddannelsessystem *  Læsning

Læs Asterisk 52


Asterisk 51

Asterisk 51

Februar/marts 2010

Tema: Ro

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Uro og klasseledelse * Ro og skolebyggeri * Ro i daginstitutionen * Ro og musik *  Stress og ro * Cutting

Læs Asterisk 51


Asterisk 50

Asterisk 50

Januar/februar 2010

Tema: Forskningsformidling

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Forskeren i medierne * Nørder har også behov for et netværk * Evidens og innovation * Faglighed og ensomhed * Det generøse universitet * Læringsspil

Læs Asterisk 50

2009

Asterisk 49

Asterisk 49

November/december 2009

Tema: Transfer

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Overgang fra grundskole til gymnasiet * Fra efteruddannelse til arbejde * Forældreskab * Det ordentlige menneske * Online poker

Læs Asterisk 49


Asterisk 48

Asterisk 48

September/oktober 2009

Tema: Digitale teknologier og læring

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Fremtidens læring * Digital læring * It, dansk og matematik * Adoption * Test * Terapi på nettet * Uddannelse og bæredygtighed

Læs Asterisk 48


Asterisk 47

Asterisk 47

Juli/august 2009

Tema: Optimering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Test * Det optimerede menneske * Det optimerede samfund * Det optimerede arbejdsliv * Det optimerede børnehaverum * Dansk skolehistorie

Læs Asterisk 47


Asterisk 46

Asterisk 46

Maj/juni 2009

Tema: Mobning

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Kompetencekrisen * Ofre for social angst * Digital mobning * Voksnes mobbe-erfaringer

Læs Asterisk 46


Asterisk 45

Asterisk 45

Marts/april 2009 

Tema: Hukommelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Historiekanon * Erindringsbøger * Sådan husker hjernen * Skoleminder * Den nye amerikanske drøm

Læs Asterisk 45

2008

Asterisk 44

Asterisk 44

December 2008/januar 2009

Tema: Autoritet

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Religion og autoritet * Autoritet, kontrol og vold * Ungdomsgrupper og autoritet * Pædagogik, autoritet og reformpædagogik * Autoritetskrise og nye autoriteter * Lærerautoritet

Læs Asterisk 44


Asterisk 43

Asterisk 43

November/december 2008 

Tema: Unge og arbejde

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Arbejdsglæde * Unge og arbejde * Arbejde, identitet og ledelse * Motivation og efteruddannelse * Humor og arbejdsfællesskab

Læs Asterisk 43


Asterisk 42

Asterisk 42

September/oktober 2008

Tema: Mobiltelefoner og tilgængelighed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Transparens og ledelse * Åbenhed, nærvær og glæde * Synlighed og computerspil * Opmærksomhed og forfængelighed * Diagnoser og piller 

Læs Asterisk 42


Asterisk 41

Asterisk 41

Juni/juli 2008

Tema: Diagnoser og specialpædagogik

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Diagnoser, hjerneforskning og sindet * Test og evaluering * Læringskompetencer * Innovation og læringsspil * Gymnasiereform

Læs Asterisk 41


Asterisk 40

Asterisk 40

April/maj 2008 

Tema: Køn, karriereveje og universitet

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Metodeopgør * Test, evidens, evaluering og dokumentation * Evidens * Film og forskning * Læreplaner 

Læs Asterisk 40


Asterisk 39

Asterisk 39

Februar/Marts 2008 

Tema: Regnefærdigheder på retur

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Virkelighed er ikke noget, vi leger frem, når vi leger med magten * I begyndelsen var regnekunsten * Google finder ikke alt * Skal vi alle sammen være journalister * Billedet af det "rigtige" hjem ligger altså i Hørsholm * Kommunal catwalk  

Læs Asterisk 39

2007

Asterisk 38

Asterisk 38

December 2007 

Tema: Det forsømte lederskab

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Høflighed som filet * Computeren overtager styringen * Det forsømte lederskab * Ingen skole uden magt * Fleksibilitet kræver stabilitet

Læs Asterisk 38


Asterisk 37

Asterisk 37

November 2007 

Tema: Dannelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Opskriften på dannelse * Monopol på demokratisk dannelse * Generation P * Vi har brug for skammere * Kræver børn en happy ending * Opdragelse er blevet en samfundsopgave * Prinsessedyrkelse er dårlig opdragelse

Læs Asterisk 37


Asterisk 36

Asterisk 36

September 2007 

Tema: Selvudvikling og stresshåndtering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Smil hvis du er stresset * Glade børn lærer bedst * Lykkens hjernesmed * Negativ pådragelse er nødvendig * Glæd dig til alderdommen * Så har vi balladen * Selvrealisering i en intelligensøkonomi

Læs Asterisk 36


Asterisk 35

Asterisk 35

Juni 2007

Tema: Vidensdeling

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Vidensformernes kamp  * Mange lærere i klasseværelset * Copywrong * Viden er vigtigere end mavefornemmelser * Debatspil får elever i tale * Uligheden begynder i daginstitutionen * Vejledning på gulvet * Pædagogikken og den grå masse

Læs Asterisk 35


Asterisk 34

Asterisk 34

April 2007

Tema: Normalisering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Det normale menneske er en illusion * Mobningens mange ansigter * Samfundet skiller stadig flere ud * Retten og pligten til det gode liv * Stemplet til at være udenfor * Vidensmagtens tredeling * Kimen til en bæredygtig skole

Læs Asterisk 34


Asterisk 33

Asterisk 33

Februar 2007

Tema: Teorier på mode

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Læring til masserne * Modeteorier * Teori og mode * Væk med vareanalyse og lummer symbolik * Stjerne med hjerner * Når fagligheden går i selvsving * Bruddet med den lige linje

Asterisk 33

2006

Asterisk 32

Asterisk 32

December 2006

Tema: Tid til selvrealisering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Forbedring og straf * Vi har ikke lært at dø * Endelig tid til selvrealisering * Overblik i informationsstrømmen * Fusionsledere skal begejstre * Forførelsens magt * Hvor mange af jer har hørt begrebet evidensbaseret praksis?

Læs Asterisk 32


Asterisk 31

Asterisk 31

Oktober 2006

Tema: Verdens ældste pædagogiske princip

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Harvard og Oxford: Et kig gennem nøglehullet * Mesterlæren genopstår * Mennesker lærer i fællesskaber * Er praksis prima? * Autistiske akademikere og kyniske neoliberalister * Oprøret mod skrivebordspædagogen * Livlinje til linjefagslæreren

Læs Asterisk 31


Asterisk 30

Asterisk 30

September 2006

Tema: Effektivisering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Forsinkelsens pris * Hvordan ved vi at det nytter? * Betalingsuddannelse af bagdøren * Linedans med folkeskolen * Farvel til hospitalsklovnen? * En historie om håb * Den kloge legeplads

Læs Asterisk 30


Asterisk 29

Asterisk 29

Juni 2006 

Tema: Leg afløser præstationsræs

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Lytte til hjertet, vælge med hovedet * Er din chef en mand? * Kan leg skabe fremtiden vindere? * Vreden er over os * Profeten og dobbeltsynet * De danske visdomsord

Læs Asterisk 29


Asterisk 28

Asterisk 28

April 2006

Tema: Globaliseringens nye sprogformer

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Når verden taler samme sprog * Forskerelitens verdenskort * Nationalstaten giver slip på uddannelsespolitikken * Fra velfærdsstat til konkurrencestat * Forbandet fri * Uddannelse er Europas fælles gode * Sikker viden på dansk grund

Læs Asterisk 28

 


Asterisk 27

Asterisk 27

Februar 2006 

Tema: Opgør med dårlig undervisning

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Mellem huset på Christianshavn og akademiske ghettoer * Broderskabets blodige bånd * Ingen gider skændes med en navnløs * Lærer af lyst * Den pædagogiske revolution * Er den sikre viden sikker? * Væk mig, når viden får politiske konsekvenser

Læs Asterisk 27


2005

Asterisk 26

Asterisk 26

December 2005

Tema: Normalitetens spejlbilleder

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Muhammeds jul * Andre rum * Børn lærer i hjørner * Prædiken med powerpoint * Har du et øjeblik? * Mute those claims * Den gode opgave findes ikke * Det starter med en irritation

Læs Asterisk 26


Asterisk 25

Asterisk 25

November 2005

Tema: Overvindelse af uretfærdigheden

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
De tabte talenter * Når skolen overvinder uretfærdigheden * Grupper straffer de dovne * Off the record * I børnelovens skygge * Hvad skaber den perfekte forælder * Uden sammenhæng går der koks i kommunikationen

Læs Asterisk 25


Asterisk 24

Asterisk 24

September 2005

Tema: Karriere

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Skal vi fodre svin med humanister? * Jagten på den røde tand * Vi visker tavlen ren * PISA for voksne * Den forfængelige mand tilhører fremtiden * Kampen mod fedmen glemmer pædagogikken * Sundt som et scoresmil * Muskler i kaos * Potentielle evner

Læs Asterisk 24


Asterisk 23

Asterisk 23

Juni 2005 

Tema: Utopier

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Skolen uden utopier * Det store i det små * Midt imellem afsindige utopier * Revolutionen der blev et personligt projekt * Open-minded * Den pædagogiske centrifuge

Læs Asterisk 23


Asterisk 22

Asterisk 22

April 2005

Tema: Social arv

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Hvad du troede du vidste om social arv * At gøre deltagelse i skolen meningsfuld * Eksamen styrer studierne * Uden kendsgerninger bliver vreden abstrakt * Progression i professions- og universitetsuddannelser * Ubarmhjertige sjæle vil ikke kendes ved vrede * Følelserne vejleder og vildleder

Læs Asterisk 22


Asterisk 21

Asterisk 21

Februar 2005

Tema: Klientgørelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Alt det private * En hektisk ligegyldighed * Stedfortrædende instans * Om respekten * Ét folk, én skole, 93 sprog * Her er mit liv * Empowerment som frihedsgode

Læs Asterisk 21


2004

Asterisk 20

Asterisk 20

December 2004

Tema: Bedømmelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Repetitio mater studiorum est * Kære logbog ... * Beviset på det du kan * Medborgerskab som nøgle * Samfundsansvar pynter på CV'et * Learning by leaving * Jagten på den kloge globaliseringsstrategi

Læs Asterisk 20


Asterisk 19

Asterisk 19

Oktober 2004

Tema: Hvad brænder du for?

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Retten til at pjække * Retten til at være engageret * Engagement handler om at pantsætte * Et altid lige hadet hadeobjekt * Risky business * Dovenskabens væsen * Kampen om barndommens tid * Videnkapital

Læs Asterisk 19


Asterisk 18

Asterisk 18

September 2004 

Tema: Forandring

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Ranglisten, reformerne og resultaterne * Træt af de bedrevidende * Det kollektive skaber forandring * Where have all the subjects gone? * Modstand mod læring * Kulturen til forhandling * Vi vil aldrig opnå total transparens * Teori er én ting ...

Læs Asterisk 18


Asterisk 17

Asterisk 17

Juni 2004

Tema: Rummelighed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
"Rummelige? Jamen selvfølgelig er vi det" * Den elegante afvisning * Stilstand i rasende fart * Det gode liv sat i system * Passende original * Præsten og majoren forstyrrer Immanuel Kants gravsted, men hvad gør presserådgiveren? * Snobber graver grøfter dybere * Læs !les Läs

Læs Asterisk 17


Asterisk 16

Asterisk 16

April 2004

Tema: Om at flyde ud af sig selv for at blive en del af noget større

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
At flyde ud af sig selv for at blive en del af noget større * Kunst forandrer * Intet nyt fra smørhullet * Åh, så fucking autentisk ... * Der rødmes skam meget i skandinavernes enerum * En kanon til værdikampen * Et pædagogisk lærestykke

Læs Asterisk 16


Asterisk 15

Asterisk 15

Februar 2004

Tema: Er du inde eller ude?

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Behøver man brænde broerne? * Nederst i hierarkiet * Glimt af fremtidens skole * Rum og pædagogik, krop og bevægelse * Den glemte pædagogiske filosof * En lærer i memoriam * Darwinisme på arbejdspladsen * Pli og passendehed * Farefuld forvandling * Mellem nytteværdi og nonsens

Læs Asterisk 15


2003

Asterisk 14

Asterisk 14

December 2003

Tema: Kvinder overtager lægeprofessionen

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Feminisering på maskuline præmisser * Køn og kultur i fysik * Boys will be boys * Kreativitet og det kreative miljø * Da det skæve blev mainstream * Kronhjorte brøler i brunsttid - og drenge larmer for at lære * At kende det nyes forældre * Navne uden ansigter

Læs Asterisk 14


Asterisk 13

Asterisk 13

Oktober 2003

Tema: Humor afvæbner mobbere

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Humor kan stoppe mobning * Her, der og alle vegne - mobningen er over os * Sportens forbilledlige hierarkier * Lige børn skriver bedst * Kaninerne ind i køkkenet * Hvad chef'en gør, er altid det rigtige * Fucked up-generationen er aflyst * Skoler er markedsplads for miljøundervisning

Læs Asterisk 13


Asterisk 12

Asterisk 12

September 2003

Tema: Samtale og evaluering

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Samtale som ideal - ikke idyl * Find det rigtige spørgsmål * Chat - mellem intimitet og distance * Klasseværelset er et arnested for demokrati * Kommentar: Hvad evaluering dog kan bruges til ... * Evaluering er død - længe leve evaluering * Kunsten at være langsom i det korte møde

Læs Asterisk 12


Asterisk 11

Asterisk 11

Juni 2003

Tema: Konflikt

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Ordet skal bruges som sværd * Grænseløs pædagogik * Ej blot til lyst * At formå at leve som mig og sig selv * Kreativitet er vigtigere end kompetence * Dømt til fri selvdannelse * Man må ville noget * Genstandens orden  

Læs Asterisk 11


Asterisk 10

Asterisk 10

April 2003

Tema: Alder

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Når livet bare bliver ved og ved * Der er et liv efter arbejdslivet * Døren kan ikke lukkes igen * Frivillighedens pris * Om vidensformidling, fortællinger og hemmelige vidensteknologier * Dannelse og refleksivitet * Autenticitet på dagsorden 

Læs Asterisk 10


Asterisk 9

Asterisk 9

Februar 2003

Tema: Kultur og køn

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Mellem frihed og faste rammer * Dans dig til dannelse * Pædagoger under forandringspres * Reformpædagogikkens endeligt * Afdannelse * En kontrakt til pagt - fra pligt til kald * Englekøn * Køn og etnicitet er, hvad man gør det til

Læs Asterisk 9

2002

Asterisk 8

Asterisk 8

December 2002

Tema: Mobilitet og ledelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Den hjemlige skole * Frihed til at blive bankdirektør * Mobilitet kan føre i mange retninger * Når uddannelse foregår på arbejdspladsen * DPU har banet vejen * Usynlig universitetsledelse * Fra utilpas til veltilpas * Idyllen som ideal * Kritik og dannelse * Skolen er et godt rum for politisk dannelse

Læs Asterisk 8


Asterisk 7

Asterisk 7

November 2002

Tema: Disciplin og personlighed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Undervisning i en utryg tid * Det universelles grænse * Personlig ledelse er et tveægget sværd * Fri os fra personligheder * Kundskaber eller kærlighed? * Undersåt eller borger? * Børn elsker konsekvens * Dannelse mellem disciplin og frigørelse

Læs Asterisk 7


Asterisk 6

Asterisk 6

September 2002

Tema: Danskhed og dannelse

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Den demokratiske samtale skal foregå på dansk * Faglighed og danskhed: To sider af samme sag * Værker og værdier * Det flerkulturelle Danmark og identitetspolitik i det danske uddannelsessystem * Sundhed i børneperspektiv * Den naive tro på computeren * Ét er muligheder - noget andet er praksis * Det pjattede ph.d.-forsvar * Erfaringsbaseret læring og begrebet erfaring

Læs Asterisk 6


Asterisk 5

Asterisk 5

Juni 2002

Tema: Legealliancen

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Modermålsforskere i politisk minefelt * I begyndelsen var bevægelsen ... * Skal vi lege direktør? * Lege-alliancen * Vejen skal ikke bare vises, den skal også gås * Uligheden eksisterer - og den er ikke blevet lettere at løse * Naturfaglig og teknik i folkeskolen: Sigter godt men rammer skidt * Pigevenlig fysik og kemi * Befri fagligheden fra kønsmoraler  

Læs Asterisk 5


Asterisk 4

Asterisk 4

April 2002

Tema: Dannelse og faglighed

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Lyst til at gøre, hvad man skal * Den virkelige dannelse er dannelsen til verdensborger * Dannelse er mere end uddannelse * Faglighed i saglighedens tjeneste * Læreren behøver ikke kunne alt * Uspiselig matematik * Hjem kære hjem

Læs Asterisk 4


Asterisk 3

Asterisk 3

Februar 2002

Tema: Omsorgsadvokater

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Vejen tilbage til livet * Anbragte unge lærer ikke det, de har brug for * Formynderdiskussionen er out-dated * Etiske omsorgsadvokater * Kvalmegrænsen * Peter Sloterdijk * Uddannelse er ikke en hyldevare * Maden fortæller historier * We are family  

Læs Asterisk 3

2001

Asterisk 2

Asterisk 2

December 2001

Tema: Politik uden grænser

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Politik uden grænser * Idealet om elevens selvbestemmelse * Om frøer og tudser - om brugen af lykkepiller * God ledelse giver god plads * Hvilken kultur taler vi om * Der er jo grund til at være bange * Konsulent eller forsker?

Læs Asterisk 2


Asterisk 1

Asterisk 1

Oktober 2001

Tema: Læring i en flydende verden

I dette nummer af Asterisk kan du læse følgende artikler:
Læring i en flydende verden * Videnskab uden visioner * Demokratiet har mange dimensioner * Sandheden er intolerant * Viljen til kompetenceudvikling * Undervisningsdifferentiering til alle * Lærerværelset * En ny dannelsestid i et nyt kaos * Enhver er sin egen sundheds smed?

Læs Asterisk 1