DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Robusthed i praksis

Debatmøde i København: Robusthed, resiliens og livsduelighed er på dagsordenen i undervisningsverdenen og i arbejdslivet. Men hvad er robusthed og hvordan får det grobund? Er det et individuelt eller et kollektivt anliggende? Forfatterne bag ny bog ”Robusthed i praksis – individuelt og kollektivt” sætter disse spørgsmål til debat, når DPU inviterer til debatmøde.

21.09.2017 | Knud Holt Nielsen

Dato tor 26 okt
Tid 16:30 18:30
Sted DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen, lokale A220, Tuborgvej 164 – 2400 København NV
Tilmelding er lukket

Robusthed bliver i stigende grad en nødvendighed i nutidens samfund, hvor hastighed, forandringer og krav om fleksibilitet hele tiden øges. Vil vi møde denne udfordring klogt, er det vigtigt, at vi sætter fokus på at øge både den individuelle og kollektive robusthed i hverdagen. Forhold som følelsesmæssig selvindsigt og reguleringsevne, oplevelse af mening, mulighed for fordybelse og utilgængelighed, vedholdenhed og samarbejdsevne, engagement og mestring kan øge vores trivsel og robusthed. Men samtidig kræver det en forståelse af, at det er et fælles ansvar, og at robusthed ikke er noget, der kan pålægges den enkelte alene.

Spørgsmål om, hvordan man kan udvikle robusthed privat, på arbejdspladserne og i samfundet, står i centrum, når DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med forlaget Mindspace inviterer til to fyraftensarrangementer i Aarhus den 10. oktober og i København den 26. oktober i anledning af udgivelsen af ”Robusthed i praksis – individuelt og kollektivt”. På møderne vil der bl.a. blive kastet lyst over, hvorfor robusthed  er relevant lige nu. Hvad betyder det, hvordan skaber følelsesregulering robusthed, og hvordan gøres det? 

Program

Velkomst ved Institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet.

Frans Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet: Hvorfor er robusthed relevant lige nu? Hvad betyder det? Hvad har flow med robusthed at gøre?

Frans Ørsted Andersen er cand.pæd.psych. og cand.pæd.pæd., autoriseret psykolog og lektor, ph.d. på DPU på Aarhus Universitet og forfatter. Har specialiseret sig i flowforskning.

Malene Mygind: Hvad er robusthed i praksis? Hvordan skaber følelsesregulering robusthed? Og hvordan gøres det? 

Malene Mygind er erhvervsøkonom med speciale i ledelse og cand.mag. i psykologi og sundhedsfremme samt Heartmath coach. Arbejder som erhvervspsykologisk konsulent, underviser, HR-partner og coach.

Mette Marie Ledertoug, DPU, Aarhus Universitet: Med styrker som løftestang?

Mette Marie Ledertoug er folkeskolelærer, cand.pæd.psyk., master i positiv psykologi samt ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen. Har specialiseret sig i optimal læring og trivsel særligt på folkeskoleområdet, hvor hun laver forsknings- og udviklingsprojekter.

Eva Hertz, Psykolog, ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed: Hvorfor er positive sociale relationer så vigtige for vores robusthed?

Forskning har igen og igen dokumenteret, at positive sociale relationer har en central betydning for vores fysiske og psykiske robusthed, men vi ved ikke præcis hvordan de nære relationer beskytter os. Er det størrelsen af vores netværk der tæller? Eller er det kvaliteten? Eller ligger forklaringen i vores DNA? Og hvordan fastholder vi de positive helbredsmæssige gevinster ved nære relationer, når vi i stigende grad lever alene, når der er opbrud i familiestrukturer, og når vores arbejdspladser hyppigt omorganiseres?

Nina Tange, DPU, Aarhus Universitet: Mening i (arbejds)livet - en vej til robusthed?

Nina Tange cand.scient.soc. i organisationspsykologi. Specialkonsulent ved Aarhus Universitet. Uddannelseskoordinator for masteruddannelsen i positiv psykologi, Aarhus Universitet hvor hun også er underviser og facilitator.

Mads Bab, MSc i positiv psykologi, stifter af Gnist: Kollektiv Robusthed - Fra individ til fællesskaber – hvordan lærer vi at mestre hverdagen sammen?

Hvis vi vil udvikle robuste arbejdspladser, gør vi os selv en bjørnetjeneste, hvis dette bliver et individuelt ansvar, når nu vi som fællesskab kan gøre det så meget bedre. Kun i fællesskab kan vi lære, hvordan vi omfavner nutidens usikkerhed og ændrer vores arbejdsliv så det bliver mere bæredygtigt.

Rikke Dinnetz, cand.mag. i sprog og retorik, journalist, coach og forfatter. Underviser i kommunikation, retorik, coaching, konflikthåndtering og positiv psykologi på Cphbusiness: Hvordan kan positiv kommunikation styrke din robusthed?

Pris og tilmelding

  • Deltagergebyr inkl. bogen Robusthed i praksis (inkl. moms): 375 kr.
  • Deltagergebyr uden bog (inkl. moms): 125 kr
  • Særlig nedsat pris for studerende uden bog (inkl. moms): 75 kr

Tilmeld dig her

Voksenuddannelse