DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læremidlernes danskfag

Undervisning og læremidler hænger uløseligt sammen, men i Danmark har der længe været yderst begrænset viden om lærernes brug af undervisningsmidler. Hvilke læremidler bruger lærerne, hvordan anvender de dem i undervisningen? Er der didaktiske udfordringer ved læremidlerne, og hvad fortæller de i øvrigt om skolens undervisning i et kernefag som dansk? De spørgsmål står i centrum, når DPU, Aarhus Universitet, den 24. oktober inviterer til konference i anledning af udgivelsen af bogen ”Læremidlernes danskfag”.

30.08.2017 | Iben Nørgaard

Dato tir 24 okt
Tid 13:00 17:00
Sted C001, DPU, Tuborgvej 164, 2400 KØBENHAVN NV
Tilmelding er lukket

Modsat mange andre lande er Danmark kendetegnet ved et privatiseret og ikke-certificeret læremiddelmarked. Det medfører en stor diversitet i læremidler, hvor ansvaret for indkøb af læremidler i vid udstrækning påhviler den enkelte skole og dens forskellige lærerteams. Udfordringen for skoler og lærerteams er ikke blevet mindre af den voldsomme udvikling og udbredelse af digitale læremidler, som har fundet sted inden for det seneste årti.

En gruppe forskere ved DPU, Aarhus Universitet har nu undersøgt læremidler og læremiddelbrug i faget dansk i grundskolen. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark.

Resultaterne er netop udgivet i bogen Læremidlernes danskfag. Ved en halvdagskonference på DPU, Aarhus Universitet i København vil forskerne præsentere centrale pointer og pege på de didaktiske udfordringer og perspektiver, som viser sig i danskfagets læremidler og lærernes anvendelse af dem.

Konferencen henvender sig til lærere, skoleledere, studerende, kommunale pædagogiske konsulenter, læremiddeludgivere og alle andre med interesse i skolens undervisning og i læremidler.

Program

13.00 – 13.15
Registrering og udlevering af bog

13.15 – 13.35
Velkomst og præsentation af bogprojektet v/ Anna Skyggebjerg, DPU, Aarhus Universitet

13.35 – 14.10
Den kvantitative undersøgelse af læremiddelbrug v/ Bettina Buch, Professionshøjskolen Absalon

14.10 – 14.40
It og medier i danskfaget v/ Ulf Dalvad Berthelsen, DPU, Aarhus Universitet

14.40 – 15.15
Kaffe og kage

15.15 – 15.45
Viden om verden i et læremiddel v/ Bergthora Kristjansdottir, DPU, Aarhus Universitet

15.45 – 16.15
Den svære balance i den første læsning v/ Jesper Bremholm, DPU, Aarhus Universitet

16.15 – 17.00
Hvordan ser læremidlernes danskfag så ud? v/ Simon Skov Fougt, UC Metropol, og Jeppe Bundsgaard, DPU, Aarhus Universitet.

Konferecen vil bliv videostreamet og videoerne lagt på DPU´s webpage Viden på video .

Pris og tilmelding

  • Pris: 350 kr., inkl. 25% moms. Prisen inkludererer et eksemplar af bogen Læremidlernes danskfag (butikspris 300 kr.).
  • Pris studerende: 350 kr., inkl. Læremidlernes danskfag og 25% moms (dvs. samme pris som for øvrige deltagere).
  • Sidste frist for tilmelding 18. oktober.

Tilmeld dig her

 

 

 

 

 

 

Konference, Reception, Pædagogik, læring og filosofi, Arts, Videnskabelige medarbejdere, Ph.d.-studerende, Studerende, Bogomtaler, Forskning, Uddannelse