DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference med Robert Putnam: Tillid og social samhørighed

Åben konference med professor Robert D. Putnam i København.

10.04.2014 | Anette Eriksen

Dato ons 21 maj
Tid 10:00 13:00
Sted Festsalen (A220), Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmelding er lukket

Robert Putnam, der er professor ved Harvard, er den internationalt mest kendte og anerkendte forsker i social kapital i dag. Han har bidraget grundlæggende til teorien om social kapital i form af brobygning mellem sociale grupper, tillid og social sammenhængskraft. Hans teori er højaktuel i vores nutidige samfund, hvor ensomhed og mangel på social støtte er et kraftigt stigende problem – og hvor der også i arbejdslivet efterlyses social kapital.

Professor Robert Putnam kan opleves ved Konferencen ”Tillid og social samhørighed" den 21. maj 2014 i København.

Det er en stadig større udfordring for os som borgere og som professionelle at sikre at alle borgere har adgang til bæredygtige og konstruktive sociale fællesskaber for at sikre et konkurrencedygtigt og menneskeligt værdigt samfund nu og i fremtiden. Robert Putnam giver en aktuel og evidens-baseret viden om, hvilke faktorer, der skal fremmes for at sikre en sådan udvikling fremover.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for området: Lærere og pædagoger, uddannelsesinstitutioner, kommuner, PPR, organisationer og foreninger indenfor børne- og ungeområdet, studerende og andre.

Program

9.30-10.00
Kaffe/te

10.00-10.05
Officiel velkomst

10.05-11.15
Robert Putnam, Professor Harvard:  "Bridging and trust – how to build social connectivity in complex societies".

11.15–12.00
Peter Berliner, professor, Aarhus Universitet: "Social capital in Denmark – reflections on the application of Robert Putnam’s theory".

12.00–12.15
Spørgsmål fra salen til Robert Putnam og Peter Berliner

12.15–13.00
Frokost og kaffe

Pris og tilmelding

Om oplægsholderne

Robert Putnam er professor ved Harvard University. Han regnes for at være en af verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere og hans internationale gennembrud kan især tilskrives hans teorier om social kapital og social tillid, som han blandt andet foldede ud i bogen Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000). Bogen er et skelsættende værk om netop tabet af social kapital og manglende social tillid i det amerikanske samfund. For tiden forsker han i virkningerne af voksende social ulighed. Robert Putnam har desuden været rådgiver for regeringer i mange lande de seneste 10 år. Robert Putnam er i disse år Distinguished Visiting Professor på Aarhus Universitet, og han peger i den forbindelse på Danmark som et interessant samfund at sætte luppen på: Mit videnskabelige arbejde har drejet sig om undersøgelsen af betydningen af ”social kapital” – dvs. de bånd, der binder et samfund sammen – og på de udfordringer, de udsættes for i nutidens samfund. Danmark er et ideelt laboratorium for studiet af styrken af samfundsfælleskaber og udfordringerne til dem.

Peter Berliner er Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Han forsker i sociale læringsprocesser i community-baserede projekter, der fremmer samhørighed, socialt netværk, demokrati og deltagelse – især i områder med social opløsning pga. katastrofer eller vedvarende vanskelige betingelser. Igennem de senere år også forskning i at inddrage forældre mere aktivt I tidlig indsats for udsatte børn, således at denne indsats ses som en del af lokalsamfundet og som en del af det at bygge social kapital. Forskningen har oftest været aktionsforskning, der knytter udviklingen af social trivsel sammen med øget forståelse af betingelserne for denne.  Forskningen har dermed været tæt knyttet til den praktiske proces med at opbygge socialt resiliente, dvs. demokratiske, menneskerettighedsbaserede og fredelige lokalsamfund. En stor del af forskningen er foregået som en del af Danida aktiviteter, internationale Røde Kors aktiviteter og FN programmer, men omfatter også en række projekter i Danmark med inklusion af udsatte grupper i vores fælles lærings- og livsmiljøer.  


  

Konference