DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kampen om daginstitutionen

Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Konference og bogreception i København

13.01.2014 | Lise Wendelboe

Dato fre 28 feb
Tid 10:00 14:40
Sted Festsalen, lokale D220, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
Tilmelding er lukket


Daginstitutionen og den professionelle pædagog udfordres i disse år af fundamentale reformer af den offentlige sektor. Kvalitetsreform, læreplaner og børnemiljøvurderinger viser, hvordan forestillinger om vidensøkonomi, kompetenceudvikling og livslang læring bliver centrale også for danske daginstitutioner og pædagogens arbejdsopgaver. National policy udformes med stærke referencer til OECD og EU. Reformpædagogiske dannelsesforestillinger får konkurrence fra transnational kompetencetænkning. Samtidig forbliver meget det samme i daginstitutionen, hvad angår pasning, socialisering m.m.

Med udgangspunkt i bogen ’Kampen om daginstitutionen’ sætter forfatterne fra 4 danske universiteter og 4 centrale debattører på området fokus på de betydelige ændringer i den nationale velfærdspolitik for de 0-6 årige og de heraf følgende konsekvenser pædagog- og daginstitutionsfeltet. Det sættes til debat, hvorledes disse ændringer slår ned lokalt i kommunale forvaltninger, i daginstitutionens daglige praksis, herunder oplevelsen af det daglige samvær mellem børn og pædagoger.

Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside her

Oplægsholdere:

Forfattere: John Benedicto Krejsler og Ulf Brinkkjær, IUP-AU, Annegrethe Ahrenkiel, Camilla Schmidt og Steen Baagøe, RUC, Jakob Ditlev Bøje, SDU og Maja Plum, KU

Paneldeltagere: Jan Kampman (professor RUC), Peter Ø. Andersen (lektor KU), Ole Henrik Hansen (adjunkt IUP-AU) og Allan Bauman (forretningsudvalgsmedlem BUPL)

Program:

10.00 – 12.10:
Velkommen (kaffe m. croissant og udlevering af bog)
Kampen om daginstitutionen: mellem kompetencetænkning, tradition og profession

Præsentation af bogen ved John Benedicto Krejsler, lektor, DPU-AU

  • Steen Baagøe Nielsen, lektor, RUC: Daginstitutionernes historiske mandat
  • John B. Krejsler, lektor, DPU-AU: Fra OECD over national policy til dagtilbud
  • Ulf Brinkkjær, lektor, DPU-AU: Alt det der ikke ændrer sig: pasning, socialisering… og læring!?!
  • Paneldebat: Mellem forandringer og trægheder: Hvor er dagsinstitutionen på vej hen? Panel: Allan Baumann, forretningsudvalgsmedlem BUPL og Peter Ø. Andersen, lektor KU.

Frokost: Sandwich og sodavand

12.55 - 14.30

  • Jakob Bøje Nielsen, adjunkt, SDU: Pædagogens professionalisering: mellem akademisering og ny praksis
  • Annegrete Ahrenkiel, lektor, RUC: Mellem hjem og daginstitution: Hvor er samarbejdet på vej hen?
  • Camilla Schmidt, lektor, RUC: Vidensformer og manualisering i det daglige pædagogiske arbejde
  • Paneldebat: Om kampe og interne modsætninger i den pædagogiske hverdag. Panel: Jan Kampmann, professor, RUC og Ole Henrik Hansen, adjunkt, DPU-AU

Tak for i dag… med kaffe og kage

Pris og tilmelding:

  • Deltagelse i konference 250 kr. (inklusive et eksemplar af bogen Kampen om daginstitutionen: Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession)

Tilmeldingsfrist var d. 25. februar 2014. Der er kan ikke tilmeldes flere.

Konference