DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inklusion og eksklusion – status og nye tendenser

Afslutningskonference for professor Susan Tetler om inklusion og inkluderende indsatser i relation til børn og unge. Hvordan er det muligt at arbejde med inkluderende indsatser, og hvilke betingelser skal være til stede?

30.08.2017 | Knud Holt Nielsen

Dato fre 01 dec
Tid 10:00 15:00
Sted Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmelding er lukket

Inklusion er som politisk vision det nationale og internationale samfunds bestræbelse på at skabe lige muligheder for adgang til deltagelse i fællesskaber og til samfundsmæssige ressourcer. Inkluderende indsatser har således til formål at forebygge eksklusion, marginalisering og udsathed og sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Konferencen sætter fokus på inklusion og eksklusion som grundlæggende samfundsmæssige processer. Den eksisterende forskning på området præsenteres og diskuteres. Samtidig vil der være plads til dialog og refleksion over, hvordan det er muligt at arbejde med inkluderende indsatser og hvilke betingelser, der skal være til stede i skoler og institutioner samt indenfor forskellige sociale indsatsområder.

Konferencen er samtidig et farvel til forskningsprogramleder, professor i inkluderende specialpædagogik Susan Tetler, i anledning af, at hun har valgt at gå på pension. Susan Tetler har gennem mange år forsket i inklusion og inkluderende processer i pædagogisk og didaktisk praksis.

Konferencen henvender sig til alle, der har interesse for, eller arbejder med inklusion og inkluderende indsatser i relation til børn og unge i forskellige samfundsmæssige og/eller pædagogiske sammenhænge, det være sig i daginstitution, skole, uddannelse, eller på anbringelsesområdet eller det boligsociale område.

Konferencen afholdes af forskningsprogrammet ’Inklusion og eksklusion i samfund, institutioner og pædagogisk praksis’

Program:

09.30-10.00: Ankomst, indskrivning, kaffe

10.00-10.10: Velkomst v/ lektor Janne Hedegaard Hansen

10.10-10.55: Integration, rummelighed og inklusion – hvad bliver det næste? v/ Professor MSO Susan Tetler

I sin konsekvente form er ’den inkluderende skole’ en utopi, men en utopi, der fungerer som ledestjerne for udsatte børns ret til at kunne deltage i skolens mangfoldighed af sociale og faglige fællesskaber på ’lige fod’ med alle andre børn. Spørgsmålet er imidlertid, om ambitionen døde ud, da man gik fra verbal lovprisning af inkluderingsidéen til konkrete forslag om ændringer i skolens struktur, indhold og normkrav – og med hvilke konsekvenser for de fremadrettede udviklingsbestræbelser?

10.55-11.35: Børn og unge i psykiatri og samfund v/ Børne og-ungdomspsykiater Søren Hertz

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? Det er spørgsmål, der ofte stilles, når det drejer sig om børn og unge, der ikke trives. Udgangspunktet for oplægget er, at børn og unge ikke er problemet. De viser problemet. Andre er heller ikke problemet, for det handler ikke om skyld. Børn og unge må altid forstås i samspil, i kontekst og i mulig udvikling. De viser med deres symptomer og særlige vanskeligheder, at der er brug for en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling. Således sætter børn og unge i mistrivsel samfundets samvittighed på dagsordenen.

Oplægget trækker på en børne- og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige socialpolitiske anliggender og sætter fokus på specialområdets forpligtelser og muligheder for inspiration af almenområdet: Hvordan genskaber vi sociale forbindelser og fællesskaber, der kan blive anderledes livgivende?

11.35-11.45: Kaffepause

11.45-12.30: Med de professionelle voksne som med- eller modspillere v/Professor Hanne Warming

I dette oplæg rettes blikket mod børnenes og de unges perspektiver på og oplevelser af inklusions- og eksklusionsprocesser, både i daginstitutioner og skole og i særindsatser for børn og unge i udsatte positioner, herunder anbringelser: Hvad oplever børnene og de unge som hjælpsomt; hvornår oplever de sig snarere modarbejdet, og hvad gør forskellen?

12.30-13.15: Frokostpause

13.15-14.15: Workshops

De forskellige workshops præsenterer og diskuterer centrale områder af forskning med fokus på in- og eksklusion fra forskningsprogrammets teoretiske og empiriske arbejde

Daginstitution og sundhedspleje på 0-6 års området – samarbejde om inklusion på tværs af institutioner, v/lektor Kirsten Elisa Petersen, ph.d.-studerende Lars Ladefoged og videnskabelig assistent Kornelia Kraglund

Inklusionsudvikling gennem tværprofessionelt samarbejde mellem skole, PPR og psykiatri, v/lektor Lotte Hedegaard-Sørensen og lektor Anne Morin

Flerfaglighed som ressource i den inkluderende skole - eksemplificeret gennem co-teaching og lærer-pædagog samarbejdet, v/ lektor Janne Hedegaard Hansen og ph.d.-studerende, lektor på Metropol, Rune Cordsen

Psykiatriske diagnoser som stigma eller realiteter. Teoretiske, erfaringsbaserede og pragmatiske måder at imødekomme teoretiske konflikter i specialpædagogisk praksis v/lektor Henrik Skovlund

Pædagogik på kanten, v/lektor Frans Ørsted

14.15-14.55: Opsamling i plenum og fremadrettede anbefalinger til videre arbejde med inklusionsfremmende indsatser i forskning og praksis v/ lektor Janne Hedegaard Hansen og lektor Kirsten Elisa Petersen

14.55-15.00: Afslutning v/ Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse: 350 kr

Tilmelding

 

 

 

 

 

 

Socialpædagogik, Grundskole, Førskole