DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Disputatsforsvar ved lektor, mag.art. og ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen

Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i filosofi (dr.phil.) forsvarer lektor, mag.art. & ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen sin doktordisputats: At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i Staten.

13.10.2017 | Lise Wendelboe

Dato fre 12 jan
Tid 13:00 19:00
Sted Festsalen (lokale A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV
Tilmelding er lukket


Bedømmelsesudvalget består af:

  • Docent emeritus Hans Fink, Institut for Kultur og Samfund, Afd. for Filosofi, Aarhus Universitet, formand for bedømmelsesudvalget
  • Professor Thomas Kjeller Johansen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie ogklassiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1. officielle opponent
  • Docent Charlotta Weigelt, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola, Huddinge, Sverige, 2. officielle opponent

Leder af forsvarshandlingen: Prodekan Anne Marie Pahuus, Faculty of Arts.

Opponenter ex auditorio kan melde sig ved henvendelse til Annette Gregersen på adressen: gregersen@au.dk. Man kan også melde sig som opponent ex auditorio på selve forsvarsdagen i pausen. Forsvaret foregår på dansk.

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne

Efter forsvaret er DPU vært ved en reception.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på adressen: Kontorfuldmægtig Maibritt Skovgaard Wraa Nielsens kontor, bygning D, lokale 329, DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Tuborgvej 164, København NV.

Officiel poster
Engelsk resumé

Disputatsforsvar