DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danskfaget i mål? - lærerige rejser og didaktiske destinationer

I forbindelse med udgivelsen af CURSIV #12 Didaktiske destinationer - 12 bidrag til danskfagets didaktik inviterer Forskningsprogrammet Fagdidaktik og skriftserien CURSIV til minikonference i København.

29.01.2014 | Iben Nørgaard

Dato tor 27 feb
Tid 11:00 15:30
Sted Lokale D174, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmelding er lukket


Konferencen vil blive videostreamet og videoerne lagt på bl.a. CURSIVs hjemmeside edu.au.dk/cursiv

Konferencen er dels foranlediget af en tid med nye mål for dansk i læreruddannelsen og nye rammer og mål for folkeskolens danskfag. Dels er den en dialog med sidste års velbesøgte dansk-konference: Hvor skal vi hen? Og samtidig markerer den udgivelsen af et nyt nummer af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)s videnskabelige skriftserie CURSIV.

Artiklerne i Cursiv #12 om danskfagets didaktik giver en række forslag til fornyelse af fagdidaktikken og samtidig en diagnose af danskfaget netop nu.

Ved konferencen vil en række af skribenterne, hvoraf flere har siddet centralt i læreruddannelsesreformen og folkeskolerevideringen, udpege en retning og en destination for danskfaget og i samme bevægelse et ’sted’, det er på tide at bryde op fra.

Program

11.00 - 11.15   Velkomst: Mads Haugsted, lektor i dansk, ph.d., og Helle Rørbech, videnskabelig assistent, ph.d. Begge Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

11.15 - 12.15   Diskussion af danskfaget i nye rammer; veje og vildveje
11.15 - 11.45  Set fra læreruddannelsen: Oplæg ved Niels Mølgaard, lektor i dansk, VIA UC, og censorformand i dansk
11.45 - 12.15  Set fra grundskolen: Oplæg ved Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, medlem af arbejdsgruppen for forenklede Fælles Mål, dansk

12.15 - 13.00  Pause: sandwich og vand

13.00 - 14.00  Nye destinationer for danskfagets it-didaktik: Skribenter i dialog
13.00 - 13.15 Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Institut for kommunikation, Aalborg Universitet
13.15 - 13.10 Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, og lektor i dansk, VIA UC
13.30 - 14.00 Diskussion og spørgsmål

14.00 - 15.00  Andre Genrer, nye læremidler og opgaver i danskfaget: Skribenter i dialog
14.00 - 14.15 Louise Molbæk, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
14.15 - 14.30 Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d., UC Lillebælt
14.30 - 15.00 Diskussion og spørgsmål

15.00-15.30 Didaktisk drifting - Opsamling og perspektiver: Oplæg ved Thomas Illum Hansen, videncenterleder, ph.d., UC Lillebælt

Deltagelse er gratis og inkluderer et eksemplar af CURSIV #12. Arrangementet er desværre overtegnet. Kom på venteliste

Torsdag d. 27. februar 2014
Kl. 11 - 15.30

Sted

Lokale D 174
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV

Arrangementet er desværre overtegnet. Kom på venteliste

Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet af hensyn til planlægningen.

Læs mere om Forskningsprogrammet Fagdidaktik

Læs mere om CURSIV

Konference, EDU, Pædagogik, læring og filosofi, Arts, Bogomtaler, Forskning