DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dannelse og dyd i idéhistorisk perspektiv

DPU inviterer 31. maj til konferencen 'Dannelse og dyd i idéhistorisk perspektiv', der sætter fokus på en række pædagogiske kernebegreber som dannelse, dyd, karakter og robusthed. Disse begreber har spillet en stor rolle gennem pædagogikkens idehistorie. Men i en kort periode i nutiden har de været næsten fraværende i den pædagogiske debat og litteratur.

17.03.2017 | Lise Wendelboe

Dato ons 31 maj
Tid 09:30 17:00
Sted Lokale C001, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Målet med konferencen er at genopfriske den pædagogiske og politiske ide, at et samfunds livsnerve er summen af samfundsmedlemmernes kundskaber og egenskaber.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med Protestantismenetværket og afholdes i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Pædagogikkens idehistorie' af Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen.

Der serveres kaffe og croissant, frokost samt eftermiddagskaffe.

Pris og tilmelding


Pris: 750 kr. (Studerende: 250 kr)

Tilmeld dig

Oplæg


Reformationen og dens dannelsesmæssige betydning
Professor emeritus Ove Korsgaard, DPU, Aarhus Universitet

Teologi og politik bag individets opkomst
Professor Ove Kaj Petersen, CBS

Om Grundtvigs dydslære
Professor Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet

Fra pietismen til Den blå Betænkning
Lektor Jens Erik Kristensen, DPU, Aarhus Universitet

Kristendommens betydning for opdragelsen og samfundsudviklingen på Grønland
Historiker Thorkild Kjærgaard, tidligere Nuuk Universitet

Om pædagogik og dannelse i moralfilosofisk perspektiv
Prodekan Anne Marie Pahuus, Aarhus Universitet

Om dannelse af nationale følelser – med B.S. Ingemann som case
Adjunkt Lone Kølle Martinsen, Syddansk Universitet

Fortællingen som metode til dannelse af dyd
Seniorforsker Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder

Hvorfor er dyd og karakterdannelse fortsat vigtig?
Lektor Anne-Marie Eggert Olsen, DPU, Aarhus Universitet

Om dydsetikkens genkomst
Professor Hans Siggaard Jensen, DPU, Aarhus Universitet

Konference