DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dannelse i/og/eller uddannelse?

Dannelse er de seneste år kommet på alles læber. Det er imidlertid uklart, hvad der menes med begrebet, og hvordan man kan fremme dannelse i skole og uddannelse. Med afsæt i nylige udgivelser vil konferencen bidrage til en afklaring af begrebet dannelse og af dannelsesprocessers karakter, hvor de end foregår i skole- og uddannelsessystemet.

10.12.2017 | Iben Nørgaard

Dato tor 01 feb
Tid 13:00 17:00
Sted KØBENHAVN: Lokale D169, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Dannelse er de seneste år kommet på alles læber. Fra pædagoger og lærere til forskere og ministre tales der kritisk og bekymret om, at dannelsen har trange vilkår i skole- og uddannelsessystemet. Ofte er det imidlertid uklart, hvad der menes med begrebet dannelse, og hvordan man kan og bør fremme dannelse i skole og uddannelse. Der er brug for en afklaring af dannelse som begreb og mere præcise bestemmelser af dannelsesprocessers karakter, hvor de end foregår.

Medlemmer af forskningsenheden i Samtidsdiagnostik har de seneste år bidraget til at stille skarpt på dannelse og på det historiske og aktuelle forhold mellem dannelse, skole og uddannelse. Det har resulteret i en række bogudgivelser: At ville noget med nogen (Steen Nepper Larsen 2016); Pædagogikkens Idehistorie (Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen 2017); antologien Dannelse – kontekster, visioner, temaer og processer (red. Lejf Moos 2017)og senest bogen Dannelse i uddannelsessystemet ved Lars Geer Hammershøj, der udkom november 2017.

I den anledning afholder forskningsenheden i Samtidsdiagnostik en konference om dannelse og uddannelse.

Program

Introduktion

 • 13.00: Velkomst
 • 13.05: Jens Erik Kristensen: Dannelse og uddannelse i et idé- og begrebshistorisk perspektiv
 • 13.25: Diskussion

Dannelse versus nytte

 • 13.40: Lars Geer Hammershøj: Almendannelse og professionsdannelse
 • 14.00: Steen Nepper Larsen: Dannelse som kritisk tænkning
 • 14.20: Diskussion

Pause (14.50-15.10): Det vil være muligt at købe kaffe/te og sødt i DPU´s kantine.

Dannelse i uddannelse

 • 15.10: Lars Geer Hammershøj: Dannelse på alle niveauer af uddannelsessystemet
 • 15.30: Jens Erik Kristensen: ’Dannelse gennem videnskab’ på universitetet?
 • 15.50: Steen Nepper Larsen: Dannelsens mulighed på universitetet
 • 16.10: Diskussion

Dannelse i fremtiden

 • 16.30: Debat med panelet og salen
 • 16.55: Tak for i dag

Følgende bøger vil kunne købes med rabat ved konferencen:

 • Steen Nepper Larsen (2016): At ville noget med nogen. Akademisk Turbine
 • Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen (2017): Pædagogikkens Idehistorie. Aarhus Universitetsforlag
 • Lejf Moos (red.) (2017): Dannelse – kontekster, visioner, temaer og processer. Hans Reitzels Forlag
 • Lars Geer Hammershøj (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag

Introduktion til konferencen

Jens Erik Kristensen: "Der er gået inflation i dannelsen"

Steen Nepper Larsen: "Dannelse er en form for spejl"

Lars Geer Hammershøj: "Skellet mellem menneskedannelse og samfundsnytte er ophævet"

 

Pris og tilmelding

Pris: 150 kr., inkl. 25% moms. Studerende på DPU skal tilmelde sig via Blackboard.

Tilmeld dig og betal

Er konferencen overtegnet: Kom på venteliste

Konference, Pædagogik, læring og filosofi, Mennesker og kulturer, Arts, Forskning, Bogomtaler