DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Afsluttende konference med præsentation og diskution af projektets resultater.

24.01.2013

Dato tir 07 maj
Tid 09:30 16:30
Sted Lokale A220 Festsalen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmelding er lukket


Formålet med konferencen er at præsentere og diskutere projektets resultater. Ved konferencen fremlægges projektets afsluttende rapport. Projektets hovedformål har været at afsøge et mere frugtbart forhold mellem teori og praksis. Konferencen henvender sig til alle med forbindelse til professionsuddannelserne: undervisere, praktikvejledere, studerende, forskere og beslutningstagere.

Brobygningsprojektet er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd 2009-2013, i samarbejde mellem Institut for Uddannelse og

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Professionshøjskolen UCC, KORA og Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen.

Program for den afsluttende konference d. 7. maj 2013:

1. session
09:30 Ankomst og registrering

10:00

Velkomst og præsentation af projektet v. projektleder Per Fibæk Laursen, DPU

10:15

Oplæg v. Torben Pilegaard Jensen, KORA, leder af projektets kvantitative del

10:30

Oplæg v. Lisbeth Haastrup, DPU, leder af projektets kvalitative del

10:45

Oplæg v. Cathrine Hasse, DPU, leder af projektets interventionsdel

11:00

Den internationale forskning v. Trine Kløveager Nielsen, DPU

11:15

 

 

 


 

Diskutanter fra hver af uddannelserne drøfter anvendelsen af projektets resultater på baggrund af den afsluttende rapport med forskerpanelet:

Sygeplejerske: Joy Hansen, UCC

Diplomingeniør: Jens Bennedsen, Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen

Lærer: Niels Grønbæk Nielsen, UCL

Pædagog: Helene Falkenberg, UCC

12:30-13:15

Frokost

2. session

13.25


Seks workshops om temaet ”Hvad kan professionsuddannelserne bruge projektets resultater til?”

1. Sygeplejerskeuddannelsen: Per Fibæk Laursen

2. Diplomingeniøruddannelsen: Aage Birkkjær Lauritsen

3. Pædagoguddannelsen: Lisbeth Haastrup og Trine Kløveager Nielsen

4. Læreruddannelsen: Helle Bjerg

5. Forbløffende praksisser. Hvordan kan man selv arbejde med teori-praksis
    forholdet?:
    Cathrine Hasse og Pernille Rosenbæk

6. At forske i teori-praksis. Forskningsdesign og metoder: Torben Pilegaard Jensen,
    Lars E. Damgaard Knudsen og Anne Katrine Kamstrup

15:00-15:15

 Kaffe

3. session

15.:15

Oplæg til afsluttende diskussion v. forskningsleder Andreas Rasch-Christensen (VIA)

16:20

Afslutning v. Per Fibæk Laursen

Konferencens hjemmeside:  projekter.au.dk/brobygning

Prisen pr. deltager er 200 kr. (inkl. projektets afsluttende rapport), og  tilmelding samt valg af workshop sker via webshop

Konference, EDU