DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference: Musikpædagogik - opgaver og udfordringer

Musikpædagogik er i rivende udvikling både som praktisk og som teoretisk fagområde, og der er derfor et voksende behov for at diskutere og undersøge musikpædagogikkens udfordringer og fremtidsperspektiver. DPU inviterer til en halvdags konference fredag den 20. maj.

25.04.2016 | Pernille Ussing-Nielsen

Dato fre 20 maj
Tid 14:00 18:00
Sted Festsalen (lokale 220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmelding er lukket

 

Anledningen til konferencen er 10 års jubilæet for kandidatuddannelsen i Musikpædagogik ved DPU. Musikpædagogik er som videnskabelig disciplin forholdsvis ung både internationalt og i Danmark, men musikundervisning bygger på gamle traditioner. Selv om undervisningen ikke altid har haft samme formål eller har fundet sted på samme måde som i dag, har nogle mennesker lært andre at spille og synge og skabe musik lige så længe, som musik har været et definerende træk ved menneskeheden.

Musikpædagogisk forskning dækker i dag et stadigt bredere felt af musikundervisning og livslang musikalsk læring fra det elementære til det professionelle. Forskningen vedrører alle former for musikalsk praksis såvel i undervisning og uddannelse som i samfundslivet i øvrigt. Ny viden udvikles i stigende grad i samarbejde mellem forskellige aktører - offentlige såvel som private – og de musikpædagogiske kandidater bringer denne viden i spil i skoler, musikskoler, på professionshøjskoler og musikkonservatorier, som konsulenter i kommuner og ministerier samt i private organisationer.

Ved konferencen vil der være oplæg om aktuel forskning af professor Even Ruud fra Oslo, af Finn Holst og Sven-Erik Holgersen fra DPU, Aarhus Universitet samt af kandidater i musikpædagogik.

Efter konferencens afslutning vil der blive afholdt en reception og stiftelse af foreningen Alumner i Musikpædagogik.

Jubilæumskonferencen henvender sig til alle med interesse for musikpædagogik: Studerende, lærere, pædagoger m.v. i folkeskole, musikskole, på professionshøjskoler, musikkonservatorier, universiteter.

 

Program

13.30: Indskrivning og kaffe

14.00: Velkomst v/ Sven-Erik Holgersen

14.05: Fællessang

14.15: Even Ruud: Musikk som anerkjennende praksis. Om forholdet mellom musikkpedagogikk og musikkvitenskap

15.00: Refleksion

15.15: Præsentation af specialer

  • Gitte Kampp
  • Laura Toxværd
  • Louise Bisgaard Vase
  • Mette Tjagvad og Peter Bruun

15.55: Kaffe

16.10: Finn Holst: Musikprojekter i åben skole

16.30: Sven-Erik Holgersen: Mål med musik

16.50: Refleksion – opgaver og udfordringer for musikpædagogik

17.20: Afrunding og fællessang

17.30: Reception

18.00: Stiftende generalforsamling for Alumner i musikpædagogik

 

Pris og tilmelding

Det koster 50 kr. at deltage

Kontaktperson for dette arrangement er: Pernille Ussing-Nielsen pun@edu.au.dk

Forelæsning / foredrag, Grundskole, Videregående uddannelse, Førskole