DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og oplægsholdere

Program


13.00  
Velkomst og præsentation af eftermiddagens program

v/lektor og forskningsprogramleder Ditte Winther-Lindqvist, DPU, Aarhus Universitet   

13.05  
Dannelse gennem leg i dagtilbud

v/lektor Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet

13.45
Ro til at gro – børns hverdagsliv i dagpleje

v/ph.d.-stipendiat Ida Elbæk, DPU, Aarhus Universitet

14.25
Pause

14.30
Vanskelige forbindelser mellem børnehave og skole

v/lektor Kira Saabye Christensen, Københavns Professionshøjskole

15.10  
Trivsel i daginstitutioner

v/ph.d.-stipendiat Greta Jimenez, DPU, Aarhus Universitet

15.50         
Afrunding 

v/ lektor og forskningsprogramleder Ditte Winther-Lindqvist, DPU, Aarhus Universitet

16.00            
Tak for i dag

Oplæg


Lars Geer Hammershøj: Dannelse gennem leg i dagtilbud

Dannelse og leg er de nye centrale begreber i den nye dagtilbudslov. I oplægget gives et bud på hvad dannelse er, og hvordan dannelse fremmes gennem leg i dagtilbud. Dannelse handler om at blive menneske ved at overskride sig selv og gøre erfaringer af at verden er større. Legen er som skabt til dannelse, fordi barnet i legen ofte leger at være en anden et andet sted sammen med andre og herigennem kan gøre dannende erfaringer. Legen er endvidere børns måde at være kreative på og kilden til alle senere former for kreativitet, da barnet i fantasilegen kombinere ting, der normalt eksisterer adskilt. Oplægget giver et bud på, hvordan der med udgangspunkt i et børneperspektiv kan identificeres konkrete tegn på børns dannelsesprocesser, og hvordan dannelse og kreativitet kan fremmes gennem leg i dagtilbud. 


Ida Elbæk: Ro til at gro – børns hverdagsliv i dagpleje

Børns tryghed og veltilpashed fungerer som pejlemærker i dagplejepædagogikken. Alle valg, handlinger og organiseringer i hverdagslivet i dagplejen, tages med udgangspunkt i disse pejlemærker. De vidner om en småbørnspædagogik, hvor børn skal have ro til at være og ro til at blive til - på egne præmisser. Med udgangspunkt i etnografisk materiale giver oplægget indblik i de børne- og barndomsopfattelser, der er til stede i dagplejepædagogikken og som former børns hverdagsliv i dagpleje.  


Kira Saabye Christensen: Vanskelige forbindelser mellem børnehave og skole

Oplægget tager udgangspunkt i ph.d.’ afhandlingen: ’Vanskelige forbindelser. En institutionel etnografi om børns bevægelser fra børnehave til SFO og børnehaveklasse’ fra 2020. Her udfoldes det, hvordan idealet om sammenhængende overgange og skoleparate børn fortolkes og får betydning. Dels for pædagogers opgaver, prioriteringer og fortolkninger, og dels for børns hverdagsliv og oplevelser, når de skal bevæge sig fra børnehave til skole og her skal blive til som passende parate børn og elever. 


Greta Jimenez: Trivsel i daginstitutioner

I daginstitutionen, ligesom i resten af samfundet, er fænomenet trivsel blevet genstand for opmærksomhed. Trivsel måles, vejes, og forsøges styret, for eksempel ved hjælp af TOPI. Men hvad er trivsel og giver det overhoved mening at styre den? Oplægget vil gøre rede for hvordan trivsel er et fænomen der er at finde i de mange relationer i daginstitutionen, og ikke i det enkelte barn. Med afsæt i denne erkendelse, vil der diskuteres og perspektiveres til forskellige trivselspraksisser.