DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og workshops

Program


09.00  
Registrering og kaffe

09.30  
Velkomst og præsentation af dagens program v/lektor og forskningsprogramleder Ditte Winther-Lindqvist  

09.40  
Dannelse, kreativitet og leg i dagtilbud v/lektor Lars Geer Hammershøj

10.20            
Pause

10.40  
Børns hverdagsliv i dagpleje v/ph.d.-stipendiat Ida Elbæk

11.20  
Professions- og praksisudvikling i dagtilbud – hvad betyder det for børnene? En forskningsoversigt v/professor mso Bente Jensen

12.00            
Frokost

13.00            
Workshops

14.00            
Kaffepause

14.30  
Børn og pædagogers arbejde med overgangen fra børnehave til skole – Mellem optimeringslogikker og foregribelsesstrategier v/ph.d.-stipendiat Kira Saabye Christensen

15.10  
Sang og musik i dagtilbud - hvad, hvordan og hvorfor? v/ lektor Sven-Erik Holgersen

15.50            
Afrunding v/lektor og forskningsprogramleder Ditte Winther-Lindqvist

16.00            
Tak for i dag

Workshops


Er normeringen i daginstitutioner nu også så vigtigt? V/lektor Grethe Kragh-Müller

I det seneste år har normering i daginstitutioner været et vigtigt emne i den offentlige debat. TV programmer om tilstanden i danske daginstitutioner har fået forældre til at organisere sig i bevægelsen ”Hvor er der en voksen”. Politisk set er minimumsnormeringer til debat. Men hvordan er det egentlig? Er normering nu også så betydningsfuldt, eller er andre forhold lige så vigtige? Med udgangspunkt i tv udsendelserne ”Eksperimentet 1 og 2” diskuteres, hvilke forhold der har størst betydning for at vores børn kan trives, lære noget og udvikle sig i deres vuggestue og børnehave.

Trivsel som fænomen i daginstitutioner v/ph.d.-stipendiat Greta Jimenez

I daginstitutionen, ligesom i resten af samfundet, er fænomenet trivsel blevet genstand for opmærksomhed. Trivsel måles, vejes, og forsøges styret, for eksempel ved hjælp af TOPI. Men hvad er trivsel og giver det overhoved mening at styre den? Oplægget vil gøre rede for hvordan trivsel er et fænomen der er at finde i de mange relationer i daginstitutionen, og ikke i det enkelte barn. Med afsæt i denne erkendelse, vil der diskuteres og perspektiveres til forskellige trivselspraksisser.

Hvad fremmer hhv. hæmmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber? v/lektor Niels Rosendal Jensen

Med skole reformen i 2013 var en af hensigterne, at pædagogerne skulle bidrage med deres særlige faglighed og indgå i ligeværdigt samarbejde med lærerne. Dette mål er endnu ikke inden for rækkevidde. På baggrund af et mindre studie af skolepædagogers særlige indsats omkring lavt præsterende drenge vises nogle dilemmaer og problemstillinger: er skolepædagogen blevet brandslukker, lærervikar og underordnet læreren? Har den særlige pædagogiske faglighed erobret terræn? I workshoppen præsenteres eksempler fra hverdagens indsats.

Fra 1960 til 2020 - Småpædagogikken gennem seks årtier v/professor emeritus Stig Broström

Workshoppen tilbyder en rejse gennem 1960’ernes vækstpædagogik over 1970’ernes indlæringspædagogik og den frigørende, kritiske samt dialektiske strukturerede pædagogik. Derfra videre til 1980’ernes store nordiske retningskrig og til 1990’ernes selvforvaltning og virksomhedsplaner frem til 00’ernes kamp om de pædagogiske læreplaner og den nye dagtilbudsloven fra 2018.

Mellem dannelse, projekt og investering: barnet og det moderne dagtilbud v/professor mso John Benedicto Krejsler

Forestillingen om barnet, realiteterne for daginstitutionen og visionen for den pædagogiske profession er under opbrud. Barnets dannelse er nu (også) blevet et human kapital-anliggende, som fremskrivningen af nationens vækst er afhænger af. Der stilles spørgsmålstegn ved den danske børnehavetradition og dens professionelle, samtidig med at dagtilbudsområdet kommer stadig højere op på den politiske og økonomiske dagsorden. De nordiske dagtilbudssystemer roses af OECD som ’den gyldne standard’, men tænkes i stigende grad inden for rammerne af økonomisk vækst og livslang læring. Denne workshop inviterer til diskussion om, hvorledes den professionelle kan få blik for muligheder og faldgruber i denne udvikling. Hvordan udvikle en konstruktiv men kritisk tilgang til pædagogisk dømmekraft, der kan gøre sin røst og dannelsesforestillinger hørt i denne rivende udvikling?

Developing documentation in ECEC v/professor Fabio Dovigo

The workshop will help participants develop pedagogical documentation in early childhood as a multipurpose tool that connects educational theory and practice. Building on the idea of documentation as a place of exploring dialogue and togetherness, we will work on developing documentation in ECEC as a shared activity based on the “progettazione” strategy and in connection with visual communication. If possible, please bring with you an example of documentation you developed at your institution.